ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

First Electric Supply Ltd

Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: HE370650
Αριθμός. ΦΠΑ: 10370650I

Αριθμός Συμμετέχοντα στην Μεταβατική Αγορά Ηλεκτρισμού: 10112

Αριθμός Άδειας Προμήθειας: ΠΘ0003/2018
Εγγεγραμμένη Διεύθυνση: Ανδρέα Παπακώστα 15, 1037, Λευκωσία, Κύπρος

 

Επικοινωνία

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Αλληλογραφίας: info@firstelectric.eu

Τηλέφωνο: +357 22690200

Φαξ: +357 22690201

Κινητό Τηλέφωνο Number: +357 97532008

Ανδρέα Παπακώστα 15, 1037, Λευκωσία, Κύπρος

Στατιστικά, Οικονομικά Στοιχεία και Ενεργειακό Μείγμα

Στατιστικά

Η εταιρεία δραστηριοποιείται ενεργά στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Μαρτίου 2023. Δεν υπάρχουν στοιχεία για το έτος 2022.

 

Οικονομικά Στοιχεία

Η εταιρεία δραστηριοποιείται ενεργά στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Μαρτίου 2023. Δεν υπάρχουν στοιχεία για το έτος 2022.

Ενεργειακό Μείγμα

Συνεισφορά ενεργειακών πηγών στο συνολικό μείγμα καυσίμων για το 2022 

 

 

 

 

 

 

Type of Fuel

Energy Mix F.E. First Electric Supply Ltd. 2022
Ενεργειακό Μείγμα Προμηθευτή 2022*

Energy Mix Cyprus 2022
Ενεργειακό Μείγμα Κύπρου 2022

 

 

 

Fossil Fuel / Συμβατικά Καύσιμα

84.40%

 

 

 

Renewable Energy Sources (RES) / ΑΠΕ

15.60%

 

 

 

Other Sources / Άλλες Πηγές

0%

 

 

*F.E. First Electric Supply Ltd. was not active energy supplier in 2022 / O προμηθευτής ενέργειας F.E. First Electric Supply Ltd δεν δραστηριοποιείτο ως προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας κατά το 2022, για αυτό το ενεργειακό του μείγμα για το 2022 δεν υφίσταται.