ΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΝΤΥΠΑ

Γενικοί Όροι Σύμβασης Προμήθειας

Έντυπο Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Έντυπο Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων E0

Έντυπο Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας E1

Έντυπο εξουσιοδότησης προς τον προμηθευτή για ιστορικά δεδομένα κατανάλωσης Ε2

Έντυπο εξουσιοδότησης προς τον προμηθευτή για ιστορικά δεδομένα κατανάλωσης Ε-ΔΔ-679

Έντυπο Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου E3

Έντυπο Δήλωσης Υπαναχώρησης E4

Έντυπο αίτησης τροποποίησης Σύμβασης Προμήθειας E5

Έντυπο ντυπο υποβολής αιτημάτων και παραπόνων E6

Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Προμήθειας E7

Έντυπο αμφισβήτησης Λογαριασμού Κατανάλωσης E8

Έντυπο εξουσιοδότησης για διακοπή ηλεκτροδότησης E9

Έντυπο αίτησης ενημέρωσης για δεδομένα κατανάλωσης E10

Έντυπο αίτησης για αλλαγή Κατηγορίας / Διατίμησης E11

Δείγμα Λογαριασμού Εμπορικών/Βιομηχανικών Καταναλωτών