Για βλάβες δικτύου/Κλαδέματα/Οδικό Φωτισμό/Παράπονα (υπό την διαχείριση και ευθυνή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου)

Τηλέφωνο: 1800

 

Κεντρικά Γραφεία και Διεύθυνση Αλληλογραφίας

Ανδρέα Παπακώστα 15, 1037, Λευκωσία, Κύπρος

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: +357 22690200

Φαξ: +357 22690201

Κινητό Τηλέφωνο: +357 97532008

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Αλληλογραφίας: info@firstelectric.eu

Εξυπηρέτηση Πελατών και Παράπονα

Ανδρέα Παπακώστα 15, 1037, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 22690200

Φαξ: +357 22690201

Κινητό Τηλέφωνο: +357 97532008

Email: info@firstelectric.eu

Πληρωμές: Μέσω τραπεζικού εμβάσματος στον λογαριασμό που αναγράφεται στον λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας.